Malus - Apfel

| Holzapfel, Wildapfel |


Malus sylvestris - Holzapfel, Wildapfel2 j. verpflanzter Sämling (1/1)

30-50 cm hoch

Auf die Liste
2- u. 3 j. verpflanzter Sämling

50-80 cm hoch

Auf die Liste
leichter Strauch mit 2 Trieben

40-70 cm hoch

Auf die Liste
leichter Strauch mit 3 Trieben

70-90 cm hoch

Auf die Liste
verpflanzter Strauch mit 3 Trieben

60-100 cm hoch

Auf die Liste